แสดงความยินดี

แวดวงผู้หญิงประจำวันอังคารที่ 4  กันยายน  2555 ว่าด้วยเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ ก่อนอื่นต้องของแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วรกัญญา  บูรณพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าเฝ้าทูลละอองพรได้รับพระราชทานทุนแผนกวิชาทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2555   ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดร้านยาสาขาใหม่ “ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์สุขภาพไผ่ล้อม ข้างหอ 1 หญิง เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.  จำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง มีเภสัชกรประจำให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการ  ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม  ให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่และคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา มช. บุคลากร มช. และผู้มาใช้บริการทั่วไป   รัตนาภรณ์  มะหะหมัด ประธานชมรมสื่อมวลชนสตรีมุสลิม ร่วมงานแถลงข่าวจัดโครงการย่านการค้าพาณิชย์ถนนคนเดินฮาลาน Halal street 2012 แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ ถนนบ้านฮ่อ ซอย 1 ฝากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยจ้า นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษเรื่องบทบาทสื่อท้องถิ่นกับสิทธิสตรีและสถาบันครอบครัว เน้นย้ำสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว

นาถลีลา

You must be logged in to post a comment Login