ชาวสวนฯน่านครวญลำไยอบแห้งราคาตก

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน ชมรมผู้ประกอบการลำไยอบแห้งพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และผู้รับซื้อ กว่า 300 คน เดินทางไปเพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดช่วยเหลือกรณี ราคาลำไย ตกต่ำ โดยมีการยื่นหนังสือถึง นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้อบลำไยอบแห้งปี 2555 พร้อมเขียนป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เทลำไยอบแห้งลงบนพื้นหน้าศาลากลาง ทำให้รถยนต์ไม่สามารถเข้า – ออกได้
นางน้อมจิตร หาญยุทธ ประธานชมรมผู้ประกอบการลำไยอบแห้งจังหวัดน่าน บ้านเลขที่ 82 บ้านเก็ต หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน กล่าวว่า ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไยอบแห้งของจังหวัดน่าน กำลังประสบปัญหาราคารับซื้อลำไยอบแห้งตกต่ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากถูกกดราคาจากพ่อค้ารับซื้อชาวจีน ประกอบกับในปีนี้ ราคารับซื้อลำไยสดร่วงจากเกษตรกรในจังหวัดน่าน เพื่อนำมาอบแห้ง มีราคาค่อนข้างสูงกว่าปีก่อน จึงทำให้ผู้ผลิตลำไยอบแห้งมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งฤดูกาลลำไยปีนี้รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยให้ผู้ประกอบการอบแห้งช่วยพยุงราคาสดจากเกษตรกรขั้นต่ำเกรดเอเอ(2เอ)กิโลกรัมละ 22 บาท เกรด เอ กิโลกรัมละ 15 บาท และเกรดบีกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ดำเนินการช่วยรัฐบาลแล้ว แต่ปรากฏว่าหลังนำมาอบแห้งกลับประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่มีตลาดรับซื้อในราคาสูงกว่าต้นทุน ทำให้ขณะนี้มีลำไยอบแห้งค้างอยู่ในโกดังต่างๆรวมจำนวนมากถึงกว่า 4 พันตัน จึงขอให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดสรรงบประมาณชดเลยเกรดเอเอ(2เอ) กิโลกรัมละ 20 บาท เกรดเอ 15 บาท และเกรดบี 10 บาท เนื่องจากราคาต้นทุนอบแห้งของผู้ประกอบการอยู่ที่เกรดเอเอกิโลกรัมละ 82 บาท เกรดเอ 38 บาท และเกรดบี 22 บาท แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันพ่อค้าจีนได้รับซื้อในราคาต่ำกว่าต้นทุนมาก ผู้ประกอบการไม่สามารถขายขาดทุนได้
ต่อมา นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกมารับหนังสือจากตัวแทนผู้ประกอบการพร้อมชี้แจงว่า ในส่วนของจังหวัดน่านนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน มีหน้าที่แก้ปัญหาโดยตรง อย่างไรก็ตามหลังจากรับหนังสือดังกล่าวแล้ว จะได้นำเป็นวาระการประชุม  เพื่อแก้ปัญหาราคาต่อไป

You must be logged in to post a comment Login