โปลิฯ สวนสนาม-ปฏิญาณตน


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดย พ.อ.สงบศึก  วังแก้ว ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถานศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555 ณ สนามฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดง และการกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตนพร้อมการเดินสวนสนามฯ โดยพิธีครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกว่า 500 คน

You must be logged in to post a comment Login