แฟชั่นการประกวดนางสาวเชียงใหม่

ในวันแถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่ซึ่งนับว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย แนวคิดของการจัดการประกวด เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความงามมาทำหน้าที่สร้างสายสัมพันธ์ทางอารยธรรมและการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ และหลายต่อหลายครั้งที่สาวงามตัวแทนเอื้องเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศและนานาชาติ ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงมาแล้วนับไม่ถ้วน อาทิ สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์  อรอนงค์ ปัญญาวงศ์  พิมพิไล ไชยโย และกฤชภร หอมบุญญาศักดิ์  โดยการประกวดครั้งนี้ใช้ภายใต้ชื่องานว่า”เอื้องงาม นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่”ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท มงกุฎเพชร ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพายและของรางวัลและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเริ่มการประกวดในวันที่ 5 ม.ค.56 และรอบตัดสินในวันที่ 8 ม.ค.56  ณ เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

ในการประกวดบนเวทีจะมีการประกวดในรอบต่างๆ ซึ่งสาวงามที่เข้าร่วมประกวดจะต้องสวมใส่ชุดต่างๆ ดังนี้ รอบแรก ชุดพื้นเมืองเชียงใหม่ เกล้าผมทัดด้วยดอกกล้วยไม้ตระกูลดอกเอื้อง รอบสอง ชุดไทยล้านนาห่มสไบเกล้าผมทัดด้วยดอกกล้วยไม้ตระกูลดอกเอื้อง และ ชุดว่ายน้ำรอบตัดสิน ทางกองประกวดจัดเตรียมให้ ในค่ำคืนนั้นจะมีการสวมใส่ ชุดราตรีด้วย

แฟชั่นการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ในวันแถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่ซึ่งนับว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย แนวคิดของการจัดการประกวด เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความงามมาทำหน้าที่สร้างสายสัมพันธ์ทางอารยธรรมและการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ และหลายต่อหลายครั้งที่สาวงามตัวแทนเอื้องเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศและนานาชาติ ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงมาแล้วนับไม่ถ้วน อาทิ สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์  อรอนงค์ ปัญญาวงศ์  พิมพิไล ไชยโย และกฤชภร หอมบุญญาศักดิ์  โดยการประกวดครั้งนี้ใช้ภายใต้ชื่องานว่า”เอื้องงาม นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่”ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท มงกุฎเพชร ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพายและของรางวัลและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเริ่มการประกวดในวันที่ 5 ม.ค.56 และรอบตัดสินในวันที่ 8 ม.ค.56  ณ เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  ในการประกวดบนเวทีจะมีการประกวดในรอบต่างๆ ซึ่งสาวงามที่เข้าร่วมประกวดจะต้องสวมใส่ชุดต่างๆ ดังนี้ รอบแรก ชุดพื้นเมืองเชียงใหม่ เกล้าผมทัดด้วยดอกกล้วยไม้ตระกูลดอกเอื้อง รอบสอง ชุดไทยล้านนาห่มสไบเกล้าผมทัดด้วยดอกกล้วยไม้ตระกูลดอกเอื้อง และ ชุดว่ายน้ำรอบตัดสิน ทางกองประกวดจัดเตรียมให้ ในค่ำคืนนั้นจะมีการสวมใส่ ชุดราตรีด้วย

You must be logged in to post a comment Login