‚‚‚ต้อนรับปิดเทอม! เที่ยวญีปุ่นชมซากุระบานในราคาสุดคุ้ม กับ สีสันทัวร์

สีสันทัวร์ เชียงใหม่ บริการ จองทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมาทัวร์ญี่ปุ่น – ออกเดินทางจากเชียงใหม่  นำเสนอโปรแกรมต้อนรับปิดเทอมเที่ยวญีปุ่นชมซากุระบานในราคาสุดคุ้ม ที่พักดี อาหารครบทุกมื้อ ทุกโปรแกรมคุณภาพ เริ่มกันที่ โปรแกรมที 1 ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม Charming of Japan Special  7วัน 5 คืน (CX) โอซาก้า-เกียวโต-ชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว  ไปครั้งเดียวเที่ยวครบทุกไฮไล สัมผัส 4 มรดกโลก ปราสาททองคินคาคุจิ วัดคิโยะมิศึ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ทาคาย่ามา วาซาบิฟาร์ม ปราสาทมัตซึโมโต ฟูจิ ฮาโกเน่ วัดอาซากุซะ ออนเซ็น ช้อปปิ้งชินจูกุ พิเศษขาปูยักษ์ไม่อั้น  ราคา 55,900 บาท  ออกเดินทางจากเชียงใหม่เดินทาง 4-10 เมษายน 2556
โปรแกรมที่ 2 ทัวร์ญีปุ่น HI Sakura Japan  5วัน  (CX) ชมซากรุะบานที่โตเกียว-ฮาโกเน่-ฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น-ชิมขาปูยักษ์-พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานนิจูบาชิ-วัดอาซะกุซ่า-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ราคา 42,900 บาท **ออกเดินทางจากเชียงใหม่ เดินทาง  23-27 มีนาคม 2556 พิเศษจองก่อน 15 ก.พ รับส่วนลด 1,000 บาท
โปรแกรมที่ 3 ทัวร์ญี่ปุ่น Charming of Japan  6วัน  (TG) โอซาก้า-เกี่ยวโต-ทาคาย่ามา-ชิราคาวะโกะ-มัตสึโมโต้-คามิโคจิ-โตเกียว สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์ของญีปุ่นที่คามิโคจิ เส้นทางธรรมชาติที่สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์เจแปนพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้1ใน10 ของปราสาทสวยที่สุดในญีปุ่น ราคา 49,900 บาท  ออกเดินทางจากเชียงใหม่เดินทาง  16- 21 เมษายน 56 ราคานี้จองก่อนวันที่ 28 ก.พ 56 นี้เท่านั้น
โปรแกรมที่ 4 ทัวร์ญี่ปุ่น Unseen Japan  Snow Wall 6วัน 3 คืน (TG) นาโกย่า-ทาคาย่ามา-ชิราคาวาโกะ-เจแปนแอลป์-โตเกียว ตื่นตาตื่นใจไปกับกำแพงหิมะ 1 ปีมีครั้งเดียว-เขื่อนคุโรเบะ-นาโกย่า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา-วาซาบิฟาร์ม-เจแปนแอลป์-ปราสามมัตสึโมโต้-ช้อปปิ้งชินจูกุราคา 55,900 บาท ออกเดินทางจากเชียงใหม่เดินทาง 9-14 พ.ค 56
ทุกรายการออกเดินทางจากเชียงใหม่ จองด่วนวันนี้ โทร :084-370-8187  E:mail info@sesuntour.com/ www.sesuntour.com /www.facebook.com/sesuntourchiangmai.com

You must be logged in to post a comment Login