นำถวาย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนพงศ์ รองผวจ.เชียงใหม่ นำถวายเครื่องสักการะมุทิตาจิต ของ มจ.มงคลเฉลิม ยุคล ที่ประทานให้ พระอธิการชัยวรวงค์ อิทธิมันโตเจ้าอาวาสวัดประทานพร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งพระฐานานุกรม เป็นพระครูวินัยธรชัยวรวงค์ฯ ของพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษในฐานะบุตรหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดประทานพร

You must be logged in to post a comment Login