บ้านรักเรียน

ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย  ผู้จัดการบ้านจัดการ สถาบันกวดวิชา บ้านรักเรียนกล่าวว่า บ้านรักเรียน จัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพระบายสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์ช่วงเวลาพักกลางวัน เพื่อเป็นการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์   ผ่อนคลายจากการติวเข้ม 5 วิชาหลัก อันได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมฯ   เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนสนุกสนานโดยความร่วมมือกับ นศ.จากคณะวิจิตรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 1/2556 นี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้น ป.3 – ม.3   เพื่อกวดวิชาและเตรียมความพร้อมของ ป.6 สอบเข้า ร.ร.สาธิต มช. , ปรินส์ฯและโรงเรียนอื่น ๆ   ติวเข้ม-ทำเกรดของชั้นอื่น ๆ ทางสถาบันจะเสริมด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กรักการเรียนสนุกกับการใฝ่รู้

หากท่านผู้ปกครองสนใจก็สามารถนำบุตรหลานเข้าเรียนได้ที่บ้านรักเรียนใกล้บ้านท่าน บ้านรักเรียน   สาขาหลัง มช.   รับ ป.4-ม.3 โทร. 053-810-025 , 083-762-5156 ,บ้านรักเรียน   สาขาหน้า ร.ร.ปรินส์   รับ ป.3 – ม.3 โทร.083-152-5998 , 084-610-5454และบ้านรักเรียน   สาขาหน้า ร.ร.วัฒโนฯ (บ้านเพิ่มปัญญา)   รับ ป.5- ม.3 โทร. 053-814-177 , 083-762-4907

บ้านรักเรียนภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน โดย ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login