นิคมลำพูน

สถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จ.ลำพูน เริ่ม ปรับ ตัว ให้ สามารถ อยู่ รอด ภายใต้ กฎหมาย ข้าแรงขั้น ต่ำ 300 บาท ซึ่ง ลูกจ้าง , พนักงาน ใน บริษัท ต่าง ก็ เห็น ใจ ผู้ประกอบการ ที่ต้องแบก รับ ภาระ ต้นทุนที่ สูงขึ้น

นาย ประเสริฐ ปาลี สวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า สถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถปรับตัว ในการ จ่ายค่าจ้าง ตาม อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทได้ แต่ ก็ อาจจะ มีบางบริษัทที่มีการบริหารจัดการ เช่น เรื่องของการจ่ายโอที บางแห่งก็อาจจะหยุดไปบ้าง หรือบางแห่งก็ไปตกลงกับลูกจ้างขอเอาสวัสดิการมารวมเป็นค่าจ้าง

ในส่วนของ การเลิกจ้าง นั้น ก็ มีบ้าง ในบางบริษัท แต่ สาเหตุ ไม่ได้เกิดขึ้นจาก ผลของการปรับค่าแรงขั้นต่ำโดยตรง แต่เป็นผลของวิกฤตเศรษฐกิจแถวยุโรป เพราะ สถานประกอบการ ใน จ .ลำพูน โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม จะส่งสินค้าไปต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะด้านยุโรป ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจ ใน ยุโรป มีปัญหา และ เงินบาทแข็งค่า ขึ้น บางบริษัท ผลิต ชิ้นส่วน อิเล็คทรอนิคส่งไปจำหน่ายได้ ราคาน้อยลง , บางแห่ง ก็มี ยอด สั่งซื้อ ลดลง ทำให้ส่งผล ต่อ สถานประกอบการ หลายแห่ง ก็จำเป็นต้องใช้ กฎหมายแรงงาน มาตรา 75 คือให้ พนักงาน หยุดงานไปบ้าง แล้วก็จ่ายค่าแรง ร้อยละ 75 แต่ ถ้าเป็น เรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนั้น จะมีผล กระทบ กับ ผู้ประกอบการ ราย ย่อย บางแห่งก็อาจจำเป็นต้องหยุดกิจการไปบ้าง แต่ก็ มี น้อยราย โดยใน ข้อมูล ตอนนี้ มีประมาณ 2 แห่ง ซึ่ง พนักงาน ใน สถานประกอบการ อื่น ๆ ก็ช่วยประคับประคอง ผู้ประกอบการด้วย เพราะฉะนั้น เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ นั้น ผู้ประกอบการ สามารถ ปรับตัวเริ่มปรับตัว ได้แล้ว และ สถานประกอบการ บางแห่ง ยังต้อง การลูกจ้างอีก เป็น จำนวนมาก

ใน ส่วน ของ การ ยื่น ข้อ เรียกร้อง ของ สหภาพ แรงงาน อัญมณี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของ จ.ลำพูน มีบทบาทสะท้อนปัญหาของค่าจ้างขั้นต่ำ ว่าที่ผ่านมา สถานประกอบการบางแห่ง ก็หยุด กิจการไป บ้าง ไม่มีการทำโอที บ้างแล้วก็เอาเงินส่วนที่เป็นสวัสดิการ มารวมกับค่าจ้าง ซึ่ง ก็มี พนักงาน , ลูกจ้าง บางส่วนเข้าใจ แต่ บางส่วน ก็ มีข้อสงสัย ซึ่ง ทางสหภาพ แรงงาน ก็ ทำหน้าที่ รับผิดชอบสะท้อนให้เห็นว่า นายจ้าง ไม่ควรจะถือโอกาสไปเอาสวัสดิการอื่นๆมารวมเป็นค่าจ้าง แต่นายจ้าง ก็ ชี้แจงว่า เพื่อความอยู่รอด และ ลูกจ้างที่ทราบรายละเอียด ก็ยอมรับได้ เพราะ เป็น ความจจำเป็น ของบริษัท เพื่อ ให้สามารถ ยืนหยัด ท่าม กลาง ปัญหาเศรษฐกิจ และ ต้นทุน ที่เพิ่มสูงขึ้น .

You must be logged in to post a comment Login