ประชุมผู้ปกครอง

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ พร้อมกับกล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ปกครอง ที่ไว้วางใจวิทยาลัยฯ ให้ดูบุตรหลาน โดยรองผู้อำนวยการฯ ฝ่าย และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ชี้แจงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจในระบบ คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แนะนำคณะกรรมการชุดปัจจุบัน พร้อมเสนอผลงานที่ผ่านมา ก่อนปิดการประชุมผู้ปกครองได้ร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาราเอนกประสงค์โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login