กำจัดยุงลาย

เจ้าหน้าที่ ออกฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายตามเขตพื้นที่ชุมชน รวมถึงวัดและโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อลดการขยายพันธุ์ของยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายหลังเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

You must be logged in to post a comment Login