รับสมัครทหารมหาดเล็ก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.56 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ (ชาย) และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก โดยในภาคเหนือรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานและเอกสารจริง ประกอบด้วย วุฒิการศึกษาตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ม.6ขึ้นไป บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ และผลการตรวจร่างกาย ส่วนผู้สมัครที่เป็นชายให้ยื่นใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป. ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-0893 และ 0-2456-9452

You must be logged in to post a comment Login