ลุ้นติดอันดับของเชียงใหม่

คณะทำงานกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่บ้านท่าไคร้ ต.แม่สา อ.แม่ริม เพื่อหาข้อสรุปการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในขบวนการขับเคลื่อนพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะทำงานกลั่นกรองการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาที่วัดท่าไคร้เพื่อมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการกล่าวรายงานติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ของบ้านท่าไคร้หมู่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายประดิษฐ์ คำมะ ผู้ใหญ่บ้าน นายอุดม เตจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านท่าไคร้

ในการนำเสนอผลงานตามกิจกรรมนั้น นายประดิษฐ์ คำมะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าไคร้ได้รายงานผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”  ในการบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขอย่างมีระบบแบบแผน และมีนายอุดม เตจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้สรุปผลการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และนำไปสู่การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเปิดโอกาสให้คณะทำงานได้สอบถามข้อมูลรายละเอียด ตรวจสอบเอกสารกำกับ และพาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของกลุ่ม องค์กรและครอบครัวพัฒนาตัวอย่างของบ้านท่าไคร้

ทั้งนี้ทราบว่าโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นของบ้านท่าไคร้ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ในการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเชียงใหม่และพร้อมจะผลักดันขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดในอนาคตอันใกล้นี้

You must be logged in to post a comment Login