“น่านเกมส์ “เปิดยิ่งใหญ่


จังหวัดน่านเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 ได้อย่างยิ่งใหญ่ “น่านเกมส จะมีการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.-1 ก.ค.56  มีกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 22 มิ.ย.56  เวลา 16.00น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน ท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจมาร่วมชมพิธีเปิดอย่างมากมายจนเต็มสนามกีฬากลางน่าน

เมื่อวันที่ 22มิถุนายน56 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ โดยมี  นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” โดยได้มีการกำหนดชนิดกีฬาที่จะใช้แข่งขันแล้ว จำนวน 35 ชนิดกีฬา คาดว่าจะมีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และกองเชียร์ จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ เดินทางมายังจังหวัดน่านประมาณ 8,000 คน

ชนิดกีฬาส่วนใหญ่จะแข่งขันในสนามแข่งภายในจังหวัดน่าน  ส่วนบางชนิดกีฬาจะต้องไปแข่งขันใน  จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อความเหมาะสมส่วนในเรื่องของสนามกีฬา และสถานที่พักของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทางจังหวัดน่านได้มีการปรับปรุงสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุงที่พักให้เหมาะสม  และอำนวยความสะดวกในการเข้าพักตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้  ยังได้มีการพิจารณาคัดเลือกเพลงมาร์ชประจำการแข่งขันกีฬา “น่านเกมส์” มีผู้ส่งเพลงเข้าประกวดประกอบการแข่งขันกีฬาน่านเกมส์ ในครั้งนี้ ผลปรากฏผู้ที่ชนะการประกวด ได้แก่ นายชัยเล็ก ไชยช่อฟ้า ได้แต่งเพลงที่ชื่อว่า น่านเกมส์ ซึ่งมีเนื้อหาและทำนองที่ปลุกเร้าใจให้นักกีฬาได้มีจิตใจที่ฮึกเฮิมมุ่งสู่การแข่งขันกีฬา ประกอบกับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายอีกด้วย พร้อมกันนี้ นายชัยเล็ก ก้ไดมาร่วมโชว์เพลงน่านเกมส์  ในวันเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน อีกด้วย

นอกจากนี้ นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่ารชการจังหวีดน่าน ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่าจังหวัดน่าน  คาดว่า  จะมีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และกองเชียร์เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดน่านในครั้งนี้  ประมาณ 8,000 คน  ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านมากพอสมควร  จังหวัดน่าน  พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาและคณะฯ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  และขอให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี  เพื่อความประทับใจ  และชื่อเสียงของจังหวัดน่านต่อไป

ผู้การฯ นำทีม ตำรวจน่าน

ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดน่าน นำทีมตำรวจ พร้อมให้ความร่วมมือกับ จังหวัดน่าน เดินหน้ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและมอบตู้แดงจุดตรวจการแข่งกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ ร่วมมวลชนในจังหวัดน่านอย่างเต็มที่
ตำรวจภูธรจังหวัดน่านร่วมสื่อมวลชน สถานบันการศึกษา โรงเรียนในจังหวัดน่านเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ และเสริมสร้างวินัยจราจร ก่อนและระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.56
จังหวัดน่าน . ณ ลานข่วงเมือง จังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตำรวจตรี ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ และเสริมสร้างวินัยจราจร ทางถนน ก่อนและระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 น่านเกมส์ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.56 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเคารพกฏจราจร เพื่อความปลอดภัย ป้องกันลดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ พร้อมทั้งมอบตู้แดงจุดตรวจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาและเป็นสถานที่พักของนักกีฬาเพื่อความปลอดภัยและจะได้คอยอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดน่านได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2556 – 1 กรกฎาคม 2556 ที่จะถึงนี้ โดยมีคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และผู้ติดตามเดินทางเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จาก 15 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมทำการแข่งขัน
ซึ่งโครงการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดน่านนำโดย พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาน่านเกมส์ในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดน่าน ทั้งยังเป็นการณรงค์ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ที่ใช้ถนนสัญจรร่วมกัน อย่างปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายรณรง์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจังหวัดน่านเข้าร่วมเดินรณรงค์ไปตามเส้นทางต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านจำนวนกว่า 1,000 คน

เชียงใหม่ประเดิมทอง

น่านเกมส์ ชิงทองวันแรก เชียงใหม่ ประเดิม สองเหรียญทอง จากเทควันโด ประเภทพุ่มเซ จากชายเดี่ยว จอมเก๋า ศตวรรษ ชมชื่น และอีก1  ทองประเภททีมชาย ประกอบด้วย ก้องภพ ภู่ชัย ซสินกลิ่นสุคนธ์ และ สัตรัตน์ มณีจักร ส่วน ทีมหญิง ประเดื เหรียญเงิน จาก  กชพรรณ แสนใจ วันวิสา บุญมาวัน  วาสิตา นอกจากก็ยังได้อีก หนึ่งทองแดง
ส่วนฟุตซอล ทีมหญิง ที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สาวเชียงใหม่ ประเดิมสนามวันแรกเอาชนะ ทีม ลำปาง อย่างสนุก 3-1 ประตู  ในการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงวันแรก ลำพูน ชนะ เจ้าภาพน่าน 3-1 อุตรดิตถ์ ชนะ แพร่  4-1 เพชรบูรณ์ เอาชนะ พิจิตร อย่างถล่มทลาย 12-0 ประตู
สรุปเหรียญ 5 อันดับ ใน น่านเกมส์ ที่มีชิงวันแรก อันดับ 1 พิจิตร  3ทอง 2 เงิน อันดับ 2 เชียงใหม่ 2 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง อันดับ 3 น่าน 1 ทอง 3เงิน 1ทองแดง อันดับ 4 สุโขทัย 1 ทอง 4 ทองแดง อันดับ 5 พิษณุโลก 1 ทอง 2 ทองแดง

You must be logged in to post a comment Login