นายอำเภอ”ประจวบ”นั่งหัวโต๊ะประชุม กำนัน/ผญบ.แม่ริม

“สจ.แดง”หนุนงบอบรมอาวุธปืนและให้ไฟส่องสว่าง มรว.
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาอำเภอแม่ริมโดยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริมได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้นายอำเภอแม่ริมได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และมอบเกียรติให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของแต่ละตำบลที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี 2555 ที่มีทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย
โดยรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2556 ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านท่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลแม่สา รางวัลกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไคร้ ตำบลแม่สา และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมคิด สกุลพยัคฆ์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลแม่สา สำหรับรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประเภทชาย ได้แก่ นายอินโถ คำมะ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่นระดับจังหวัด และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ นางจินดา จันทร์ต๊ะวารี
สำหรับการมอบเกียรติบัตรการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555 จำนวน 21 รายโดยแบ่งออกเป็นระดับ 4 ดาว ได้แก่ นางกานดา มินานนท์ ผลิตภัณฑ์กานดาดอกไม้กระดาษสา กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลา นางเรวดี ยอดศิริสุข จากร้านล้านนาสไตล์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีเจริญทรัพย์ บริษัทคริสปี้ เวจ แอนด์ฟรุ๊ต จำกัด สุภาฟาร์มผึ้ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรผลไม้
ผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว ประกอบด้วย ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย อาร์เคผ้าฝ้าย กลุ่มพื้นบ้านเหมืองแก้ว นางดาใจ ประภัสสรพงษ์ นางพวงพลอย เจียมสกุล กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์จากผ้า ส่วนระดับ 2 ดาว ประกอบด้วย มหาพนลายต้อง กลุ่มกระดาษสา เชียงใหม่แฮนด์ควิลท์ ทัศนีย์ พรหมปัญญา เพ็ญศิริผ้าม่านของตกแต่งบ้าน และระดับ 1 ดาวคือผลิตภัณฑ์ของ นายเจริญ จอมงาม
จากนั้น นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริมเขต 2 ได้สมทบเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการจัดการจัดฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนอย่างถูกวิธีให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ สนามยิงปืนกรมรบพิเศษที่ 5  พร้อมกันนี้นายสมชิด ยังได้มอบไฟส่องสว่างให้กับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพื่อนำไปติดตั้งสนามกีฬาของโรงเรียนและเปิดให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะจัดการแข่งขันกีฬา หรือซ้อมกีฬาทุกประเภทได้ใช้งานในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยมี นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม.

You must be logged in to post a comment Login