อบต.ดอนแก้วคว้า 3 รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ

อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คว้า ๓ รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  เข้ารับรางวัล 25  กรกฎาคม นี้ที่ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่งเป็น อบต.ขนาดกลาง แต่มีผลงานการบริหารจัดการที่ดีเด่นมาตลอด จากการที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้ามาติดต่อกันถึง 7 ปีซ้อน
ตามที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคี  ๒๔ หน่วยงาน ดำเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “ สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” ได้ประกาศรับสมัครหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2O13) เพื่อเป็นการยกย่ององค์กร บุคคล โครงการที่ใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการดำเนินงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนในวงกว้าง
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ ผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ผลปรากฎว่าในภาคเหนือ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ครั้งนี้ ถึง ๓ รางวัลคือ รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กร, รางวัลโครงการ อบต.สีขาว และ รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภทบุคคล ได้แก่ ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ตำบลดอนแก้ว  ซึ่งจะเข้ารับโล่รางวัลฯในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนต์บอลรูม ฮอลล์ ๙ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แห่งนี้ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาล ๘ ปีติดต่อกัน และเมื่อปี ๒๕๕๔ รับเงินรางวัลธรรมมาภิบาลจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ ล้านบาท รับรางวัลพระปกเกล้าถึง ๓ ปีติดต่อกัน  เมื่อ ปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย สำหรับ ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลประเภทบุคคล ครั้งนี้ เคยได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ประจำปี ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งภาครัฐ (ปปท.) เป็นคนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลนี้

You must be logged in to post a comment Login