เปิด”ริมปิง”สาขาพรอมเมนาดาฯ

ของคนเจียงใหม่….”ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต”ธุรกิจของชาวเชียงใหม่เพื่อคนเชียงใหม่ที่ให้บริการด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคมากว่า60ปี
ได้เปิดตัวสาขาใหม่ให้กับ “ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต” สาขา พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์เชียงใหม่ โดยให้บริการ สินค้าอุปโภค บริโภคและอาหารสด
ที่เน้นความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งจากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ดีจากชุมชนในราคาที่สมเหตุ สมผล โดยในงานได้รับเกียรติจาก “วรกร ตันตรานนท์ CEO บริษัทตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาเก็ต ร่วมทำการตัดริบบิ้นเปิด
ริมปิงฯสาขาใหม่นี้ร่วมกับ “มร.เชียร์ท คว้วนท์”กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเมนาดาฯ ร่วมด้วย “ปกรณ์ ประพิณ” โดย
มีแขกเหรื่อผู้มีเกียรติ อาทิ สว.วัชระ ตันตรานนท์-ดร.เจ้าดวงเดือน ณเชียงใหม่-ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์-สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว-สาโรจน์ รัตนาวดี-ศุภมิตร กิจจา
พิพัฒน์ฯลฯ และอีกมากมายมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสาขาแห่งใหม่นี้เมื่อเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม

You must be logged in to post a comment Login