เลือกตั้งท้องถิ่น

ปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครบวาระร่วมๆ3,596 แห่ง  ถ้านับรวมการยกฐานะองค์การบริหาร ส่วนตำบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล แล้วจะมีสูงถึง 5,667 แห่ง
เป็นปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น ช่วงครึ่งปีหลังนั้น น่าจะเหลือราวๆ2,964 แห่ง
แน่นอนครับปีนี้เชียงใหม่จะมีการเลือกตั้งนัดล้างตา นัดสำคัญอยู่อีก 1 แห่ง นั่นคือ “นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่”รวมอยู่ในนี้ด้วย
ครบเทอม 4 ตุลา 56 นับไปอีกไม่เกิน 45 วัน คงราวๆ พฤศจิกายน ฟันธง
การกำหนดวันเลือกตั้งนั้นถ้า ผู้บริหารและ สภาท้องถิ่นครบวาระ ต้องเลือกตั้งภายใน 45 วัน
หากเป็นการยุบ หรือเงื่อนไขอื่นใดตามที่ทราบกันจะเลือกภายใน 60 วัน
เรื่องการเตรียมความพร้อมนั้น ไม่ต้องห่วง “กกต.”ท่านมืออาชีพ บริหารจัดการ ฉับไว พร้อมทุกสถานการณ์ ทุกเงื่อนไขอยู่แล้ว
ปี 2556 กกต.กำหนดเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อปท. ทั่วประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ของกกต.ปี 2556-2560 และแผนปฏิบัติการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ในระดับ อบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ระดับเทศบาลตำบล / เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ อบจ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ปีนี้ มีสำนวนร้องค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และท้องถิ่น  2,328 สำนวน พิจารณาแล้วเสร็จ 1,933 สำนวน เป็นการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 78 สำนวน และเลือกตั้งใหม่อีก 21 สำนวนนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ย้ำให้ กกต.แต่ละจังหวัด ตรวจสอบสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการนับคะแนน การวินิจฉัย จัดทำกระบวนการต่างๆ ได้เป็นไปตามกำหนดเวลา รวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่วนการเลือกตั้ง ส.ว. ในปี 2557 เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะได้มี กกต.ชุดใหม่เข้ามาหน้าที่แล้ว”ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติ สุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2512 )อย่าลืมนะครับ ถ้าเลือกได้คนดี  ท้องถิ่น บ้านเมืองก็ดีด้วย
ปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนก็ได้รับการแก้ไข
การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ต้องออกไปไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ ถ้าหากอยากเห็นบ้านเมืองสุขสงบ

You must be logged in to post a comment Login