เปิดงาน

ชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าฯ พะเยา วิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. ,พูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ,อรุณี ชำนาญยา  สส.พะเยาร่วมพิธีเปิดงานโครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีผู้แทนสตรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่พะเยาร่วมงานคับคั่ง  มีการนำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวา บ้านต้ำพระแล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอ บ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ มาร่วมแสดง  ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา

You must be logged in to post a comment Login