นิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 16 ประชาชนให้ความสนใจล้นหลาม ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดน โดยได้รับเกียรติจาก อะกิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 16 ซึ่งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น  สาขาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น  ณ นครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายใต้การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการแข่งขันความรู้ภาษาญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ ซุ้มวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่น                   ซุ้มถ่ายภาพชุดยูกาตะ การประกวดคอสเพลย์ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันเต้น Cover Dance ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

You must be logged in to post a comment Login