4 สถาบันร่วมจัด

การแข่งขันกีฬาปัญญาชน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ในรอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ม. แม่โจ้ ม. ราชภัฎเชียใหม่ และ ม. เทคโนราชมงคล จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกภาคเหนือ จัดแข่งขัน ตามที่เจ้าภาพ กีฬามหาวิทยายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ม. ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ มีจัดชิงชัย กีฬาประเภททีม และ บุคคล ในภาคเหนือ ชิงชัย 7 ชนิดกีฬา มี 19 อุดมศึกษาในภาคเหนือร่วมชิงชัย มี รักบี้ฟุตบอล 15 คน และ ฟุตซอล ชาย -หญิง ไม่ต้องคัดภาคเหนือ

นายปรีชา ประยูรพัฒน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยกำหนดจัดในวันที่ 16-20 ตุลาคม 56 มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ชาย-หญิง ฟุตบอล ชาย-หญิง วอลเลย์บอล ชาย-หญิง เซปักตะกร้อ ทีมชุด ทีมเดี่ยว ชาย-หญิง วอลเลย์บอล ชายหาด ชาย-หญิง เปตอง ทุกประเภท และ มี สองชนิดกีฬา ฟุตซอลหญิง รักบี้ฟุตบอล 15 คน จะได้เข้าร่วมในระดับประเทศ โดยไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือก
ในการจัดการแข่งขัน นางสาว กานดาพันธ์ วันทยะ ผู้ประสานงาน กีฬามหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า ในการ่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลในร่ม ชาย-หญิง วอลเย์บอลชายหาด ชาย-หญิง และ เปตอง ชาย-หญิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด ฟุตบอล และ เซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด ฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จัด บาสเกตบอล ส่วนกีฬาประเภทบุคคลให้แต่ละมหาวิทยาลัยคัดตัวส่งไปร่วม
ในส่วนของ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่จะไปร่วมในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพขรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกนักีฬาไปร่วมในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 57 มีชิงชัย 32 ชนิดกีฬาใช้ในการแข่งขันว่า มอดินแดงเกมส์

You must be logged in to post a comment Login