โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

DSC06657_resize

นายสุนทร   ฉางข้าวพรหม   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ได้ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะกรรมการ    อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น       ในโอกาสที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง    การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชุนของเทศบาลตำบลหนองตอง   จ.เชียงใหม่  โดยมีนายประดิษฐ์  วณีสอน   นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพร้อมคณะให้การต้อนรับ

You must be logged in to post a comment Login