กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง สยายปีกสู่เชียงราย

b.6

กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง บุกเมืองพ่อขุน เปิดสาขาลำดับที่ 13 มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าทั้งธรรมดาและนิติบุคคลมากยิ่งขึ้น
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทางธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 100% โดยเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่วนหนึ่งในการเติมเต็มบริการของธนาคารกรุงไทย ให้สมบูรณ์และครบวงจร และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว แนวความคิดของการเป็น Convenience Bank หรือธนาคารแสนสะดวก โดยกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งธรรมดาและนิติบุคคลและเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด ได้ทำการเปิดสำนักงานภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ได้มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
นายภิญญาวัตน์ จันทรกานตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ดำเนินการภายใต้คำว่า Universal Leasing หรือผู้ให้บริการด้านสินเชื่อลิสซิ่งแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อแบบลิสซิ่ง และเพื่อพาณิชย์ คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ประกอบการเช่น รถบรรทุก รถขุด รถตัก เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น เช่าลีสซิ่งรถยนต์แบบ ดำเนินงาน หรือรถเช่า คือการให้เช่ารถยนต์เพื่อนำเพื่อนำใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงใช้เป็นรถส่วนกลางขององค์กรต่างๆ เช่าซื้อรถยนต์ คือ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถเงินหมุน และอีกบริการหนึ่งคือการให้ สินเชื่อเช่าสินค้าอุปโภค ซึ่งมีหลากหลายรายการได้แก่ เช่าซื้อสินค้าอุปโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งบริษัทได้มีการกระจายสำนักงานภูมิภาคไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทได้มีสำนักงานทั้งสิ้น12 แห่ง ภาคใต้ได้แก่ จังหวัด ภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ จังวัดราชบุรี ภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด เชียงใหม่ และในวันนี้บริษัทได้เปิดสำนักงานลำดับที่ 13 ได้แก่สำนักงานภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดสำนักงานภูมิภาคจังหวัดเชียงรายจะเป็นการช่วยเติมต็มความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

You must be logged in to post a comment Login