รอรับ80สาวงาม มาเยือนเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ รอต้อนรับกองประกวดและคณะสาวงามระดับโลก Miss Grand International 2013 โดยจะมีสาวงามกว่า 80 ประเทศ เดินทางไปร่วมกิจกรรมตามจุดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 3 วัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างสมเกียรติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พ.ย.2556 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวประเด็นเรื่องจังหวัดเชียงใหม่เตรียมให้การต้อนรับกองประกวดสาวงามระดับโลก Miss Grand International 2013 ที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 เวที Miss Grand International 2013 เป็นเวทีการประกวดสาวงามระดับโลก ที่ถือกำเนิดในประเทศไทย โดยคนไทย จากการพัฒนาการจัดงานอีเว้นท์ระดับโลก ให้ก้าวสู้ระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก
ทั้งนี้ นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยในปีนี้ 2556 ทาง กองประกวด “Miss Grand International” ได้จัดการประกวดเวทีสาวงามระดับโลก ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ลิขสิทธิ์โดยคนไทย “นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล” จุดประสงค์เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดงานประกวดในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย ต่อสายตาชาวโลก นอกจากจะเป็นการประกวดในระดับโลกแล้ว ยังเพื่อวัตถุประสงค์ ในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยสนับสนุนการยุติความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่อาจนำพาไปสู่ความแตกแยก และ สงคราม ภายใต้ คำรณรงค์ อย่างเป็นทางการ “Stop The War” โดยมีคณะสาวงามนานาชาติเดินทางเข้าร่วมประกวดกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2556 ที่จะถึงนี้ ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นเพื่อให้สาวงามผู้เข้าร่วมประกวดได้เก็บตัวและท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ทางคณะผุ้จัดจึงได้มีมติร่วมกันที่จะนำคณะสาวงามมาเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมทำกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรมร่วมงานทอดกฐินพระราชทานฯ และงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งการมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของกองประกวดสาวงาม และคณะผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจ และสร้างชื่อเสียงใหม้กับจังหวัดเชียงใหม่ในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ อีกทางหนึ่งด้วย
โดยในวันแรกที่คณะสาวงามมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้เข้าประกวดจะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส รวม 3 เที่ยว จากนั้น จะเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ และอุโมงค์ปลา เชียงใหม่ซูอควอเรียม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้เข้าประกวดจะเข้าร่วมงาน Money Expo ทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ ร่วมทอดกฐินพระราชทานที่วัดยางกวง ช่วงเย็น มีการประกวดชุดประจำชาติ ที่ห้างสรรพสินค้า Promenada และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้เข้าประกวดทั้งหมดจะเดินทางไปยังบ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง เพื่อทำร่มบ่อสร้างและศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ช่วงบ่าย จะเดินทางไปเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเวียงเชียงใหม่ ขระเดียวกันอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือและช่วยกันดูแลสถานที่เพื่อให้การต้อนรับกองประกวดสาวงามระดับโลก Miss Grand International 2013 ที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างความประทับในที่ดีงามกับผู้มาเยือนด้วย

You must be logged in to post a comment Login