เวียงแหงทุกเผ่าพันธุ์-เปิดตลาดชายแดน

.เวียงแหงทุกเผ่าพันธุ์-เปิดตลาดชายแดน-เททองพระนเรศวร-พระผู้รักษาแผ่นดินไทย………เวียงแห่ง

ชาวบ้านเวียงแหง เชิญนักท่องเที่ยวไปสัมผัสธรรมชาติพร้อมร่วมกันจัดใหญ่พิธีบวงสรวง เททอง หล่อรูปเหมือน เหรียญ และแหวน รุ่น”มหาบารมี “ณ ข่วงอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 “เจ้ายอดศึก”ส่งมวลสารร่วมประกอบพิธีกรรม

เมื่อเวลา 13.09 น.วันที่ 28 พ.ย.56 ณ ข่วงอนุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาวอำเภอเวียแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีบวงสรวง และเททอง นำฤกษ์อวยชัย รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมี พระครูกันตศรีรานุยุต เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.อำนวย ยศสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และ กำนันชิตโชติ ปานันท์ ประธานกรรมการบริหารข่วงอนุสรณ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ในงานพิธีบวงสรรวง ได้มีการจัดทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา เททอง นำฤกษ์

นายสาธิต ตรีธานี หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดจัดงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน เหรียญและแหวน รุ่นมหาบารมี กล่าวว่า อำเภอเวียงแหง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนทั้งใน เพราะเป็นอำเภอเวียงแหง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่เหมือนใคร มีอากาศบริสุทธิ์ หนาวเย็นทั้งปี มีประเพณีของคนหลายเผ่าพันธุ์ ผสมผสานกันอย่างลงตัว ไม่ขัดแย้งกัน จึงทำให้อำเภอเวียงแหง มีความพร้อมในการพัฒนาด้านศักยภาพการท่องเที่ยว การเข้ามาเที่ยวอำเภอเวียงแหง การศึกษาประวัติศาสตร์อำเภอเวียงแหง นั้น จะต้องเข้าไปทำการสักการะข่วงอนุสรณ์สถาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยชาวอำเภอเวียงแหง ได้มีกำหนดการจัดงานพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ในการทำพิธีเททอง นำฤกษ์ หล่อรูปเหมือน เหรียญ แหวน รุ่น” มหาบารมี “ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.09 น. ขึ้น เป็นการร่วมมือร่วมใจจากชาวเวียงแหงในการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

โดยชาวบ้านได้เสียสละพื้นที่ทำมาหากิน เพื่อใช้เป็นข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชชาติไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นศูนย์ยึดเหนียวจิตใจ ของชาวบ้านทุกชนเผ่ากว่า 9 เผ่า ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการดูแล รักษา ปกป้องบ้านเมือง ทางชาวคณะผู้บริหารข่วงสถาน พระนเรศวรมหาราช จึงได้มีการจัดทำพิธีบวงสรวง เททอง นำฤกษ์ รูปเหมือนองค์สมเด็จพระนเรศวร ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะมีการจัดพิธีกรรมพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม 2557 จึงเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมสามารถสั่งจองวัตถุมงคลได้ ซึ่งในพิธีบวงสรวง เททองนำฤกษ์ อวยชัยในครั้งนี้ “เจ้ายอดศึก”ผู้นำกองทัพรัฐฉาน ไทใหญ่ ได้นำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ มามอบให้กับทางกรรมการจัดงานพิธีเททองเพื่อหลอมเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลอีกด้วย

You must be logged in to post a comment Login