ถวายพ่อหลวงฯ ชม. ตักบาตรหมื่นรูป

ถวายพ่อหลวงฯ ชม. ตักบาตรหมื่นรูป

222
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมกัลยาณมิตรเชียงใหม่ สมาคมรวมใจไทยล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สมาคมสร้างสรรค์ไทย สมาคมสันติพัฒน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงใหม่ และศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดโครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 10 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 เวลา 06.09 – 08.00 น. ณ ถนนช้างคลาน แยกถนนระแกง (โรงแรมลานนาพาเลซ) – แยกแสงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา นายกสมาคมรวมใจไทยล้านนา เปิดเผยว่า สำหรับการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ซึ่งถือเป็นงานมหาทานในครั้งนี้ จะเป็นบุญกุศลยิ่ง ทำให้ข้าวปลา อาหาร พืชพันธุ์ ผลไม้ อุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง นำความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่พี่น้องปวงชนชาวไทย โดยได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี นอกจากทางโครงการจะนิมนต์พระสงฆ์ทั่วภาคเหนือแล้ว จะนิมนต์พระจากประเทศใกล้เคียงมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ เช่น พระสงฆ์ในประเทศพม่า, ลาว, ศรีลังกา เป็นต้น เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมใจกันน้อมมหาบุญอันยิ่งใหญ่นี้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยพร้อมกันนี้
โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร ยานพาหนะ คิลานเภสัช ปัจจัยไทยธรรมถวายพระกองละ 10,000 บาท, 5,000 บาท และ 3,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมที่นั่ง – โบว์ และโต๊ะอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร พร้อมรับของที่ระลึก หรือตามจิตศรัทธา โดยสามารถแจ้งความจำนงรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ 10,000 รูป เลขที่ 288/30 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-3960 หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สาขาตลาดสมเพชร (ออมทรัพย์) เลขที่ 879-200610-8 และแจ้งการโอนเงินได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 08-1671-9688 โทรสาร 0-5327-3960 หรือที่ pranee.lanna@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login