ถวายพ่อหลวงฯ ชม. ตักบาตรหมื่นรูป

222
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมกัลยาณมิตรเชียงใหม่ สมาคมรวมใจไทยล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สมาคมสร้างสรรค์ไทย สมาคมสันติพัฒน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงใหม่ และศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดโครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 10 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 เวลา 06.09 – 08.00 น. ณ ถนนช้างคลาน แยกถนนระแกง (โรงแรมลานนาพาเลซ) – แยกแสงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา นายกสมาคมรวมใจไทยล้านนา เปิดเผยว่า สำหรับการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ซึ่งถือเป็นงานมหาทานในครั้งนี้ จะเป็นบุญกุศลยิ่ง ทำให้ข้าวปลา อาหาร พืชพันธุ์ ผลไม้ อุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง นำความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่พี่น้องปวงชนชาวไทย โดยได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี นอกจากทางโครงการจะนิมนต์พระสงฆ์ทั่วภาคเหนือแล้ว จะนิมนต์พระจากประเทศใกล้เคียงมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ เช่น พระสงฆ์ในประเทศพม่า, ลาว, ศรีลังกา เป็นต้น เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมใจกันน้อมมหาบุญอันยิ่งใหญ่นี้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยพร้อมกันนี้
โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร ยานพาหนะ คิลานเภสัช ปัจจัยไทยธรรมถวายพระกองละ 10,000 บาท, 5,000 บาท และ 3,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมที่นั่ง – โบว์ และโต๊ะอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร พร้อมรับของที่ระลึก หรือตามจิตศรัทธา โดยสามารถแจ้งความจำนงรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ 10,000 รูป เลขที่ 288/30 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-3960 หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สาขาตลาดสมเพชร (ออมทรัพย์) เลขที่ 879-200610-8 และแจ้งการโอนเงินได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 08-1671-9688 โทรสาร 0-5327-3960 หรือที่ pranee.lanna@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login