“ชาตรี”ยันนครเชียงใหม่

“ชาตรี”ยันนครเชียงใหม่
อีก 4ปีพัฒนาพลิกโฉม

3.jpg
++นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ++ กล่าวว่า จากการที่ชาวเชียงใหม่ได้มอบโอกาสให้นายกฯทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้ามาบริหารงานนั้น ในช่วงสมัยแรกที่ร่วมกันบริหารงานนั้นคณะผู้บริหารได้พยายามแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่มี โดยเน้นไปในทุกมิติของสังคม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ดังนั้นในช่วง 4 ปีต่อจากนี้ไปแม้ความวุ่นวายทางการเมืองจะเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ยังมั่นใจว่าชาวเชียงใหม่จะส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการทำงานการเมืองแบบไร้รอยต่อ ระหว่างระดับนโยบาย มายังสส.-อบจ.-เทศบาลนครฯและอปท.อื่นๆ อย่างไรก็ตามยังคงเคารพในการตัดสินใจเลือกของพ่อแม่พี่น้องในการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากแถลงนโยบายแล้ว และมีการจัดวางคณะผู้บริหารมอบหมายงานกัน คงจะได้เห็นว่า 4 ปีในการพัฒนานครเชียงใหม่ จะพลิกโฉมอย่างแน่นอน

You must be logged in to post a comment Login