ผ้าป่าสามัคคี

B1

สมบูรณ์  กันทะปา ประธานดำเนินการพร้อมลูกหลานและพระมหาวิษณุ  จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินพร้อมด้วยคณะศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสร้างถนนรอบเจดีย์โบราณ ณ วัดเจ็ดลิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

You must be logged in to post a comment Login