ม.มหิดล ชวนเสนอชื่อ แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เข้ารับประทานรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2557
รศ. ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเข้ารับประทานรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2557
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อแม่ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประวัติ สถานที่ติดต่อได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์มายัง หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 441 5000 ต่อ 2222

You must be logged in to post a comment Login