สมาคมช่างสำรวจ

SONY DSC

วานิตย์  อินทรักษ์  นายกสมาคมช่างสำรวจ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมช่างสำรวจ ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1/2557  โดยมีตัวแทนจากศาลปกครองงานกรมที่ดินและเทคโนโลยีด้านการรังวัดและทำแผนที่ร่วมวิเคราะห์พร้อมหารือปัญหาข้อสงสัยให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย

SONY DSC

You must be logged in to post a comment Login