เตือน!!ระวัง เพลี้ยจักจั่น ช่อมะม่วง

0
1435

B7

เกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกมะม่วง ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ซึ่งระยะนี้เป็นฤดูกาลที่มะม่วงกำลังออกดอกและเริ่มติดผลอ่อน ประกอบกับอากาศแห้งไม่มีฝนตก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบาดของเพลี้ยจักจั่นเป็นอย่างมาก ช่อดอกมะม่วงเป็นอาหารส่วนใหญ่ ของแมลงชนิดนี้ เกษตรกรควรระวังการระบาด โดยหมั่นสำรวจยอดอ่อนและช่อดอกมะม่วงเป็นประจำ

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เป็นแมลงศัตรูพืชที่ทำความเสียหายแก่มะม่วง โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และผลอ่อน ระยะที่ทำความเสียหายมากที่สุดคือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอก โดยเพลี้ยจักจั่นจะดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้ดอกแห้งและร่วง ติดผลน้อย หรือไม่ติดเลย นอกจากนี้เพลี้ยจะถ่ายน้ำหวานออกมา ซึ่งจะทำให้เกิดราดำปกคลุม ถ้ามีราดำปกคลุมมาก การสังเคราะห์แสงของใบจะน้อย ใบอ่อนที่ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงจะบิดงอ และมีอาการปลายใบแห้ง การระบาดจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากช่วงที่มะม่วงออกดอก

การป้องกันกำจัด ให้ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยจักจั่นช่วยกำจัด เช่น ผีเสื้อเบียน แตนเบียน แมลงวันตาโต การใช้แสงไฟล่อเพลี้ยตัวเต็มวัยมาทำลายก็ได้ผลดี ใช้น้ำฉีดฝอยล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก่ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคเชื้อราดำได้ ถ้าแรงอัดฉีดของฝอยน้ำแรงพอ จะช่วยให้ตัวอ่อนเพลี้ยจักจั่นหลุดจากช่อดอกได้ แต่ต้องระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะจะทำให้ดอกและผลที่เริ่มติดร่วงได้ หากพบการระบาดมาก จำเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดเพลี้ย แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น