พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2560

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 9-15 ม.ค. 60 อากาศเย็น บริเวณยอดดอยอากาศหนาว ถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

0
4543

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 – 15 มกราคม 2560

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 60 ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีกำลังแรง สำหรับภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 60 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง และคลื่นลมมีกำลังอ่อนลง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆ และเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวมะตะบันและประเทศเมียนมา ทำให้ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 60 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 60 ประชาชนในภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ม.ค. 60 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 9-13 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 9-12 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในวันที่ 13-15 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 9-12 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 9-13 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ม.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 20-40 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ม.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 9-12 ม.ค. 60 มีฝน ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

นายธาดา ศรัทธา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย

แสดงความคิดเห็น