กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

0
35
      นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของ
ที่จำเป็นแก่ประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
     โดยสามารถบริจาคได้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถ.ราชดำเนิน กทม. 02 – 3560711  ผอ.ชัชวรรณ  02 – 2831580  หน.ชัยยศ
     โดยในวันที่ 13 ม.ค. 60เวลา 10.00 น. จะมีคาราวานรถของกระทรวงฯเดินทางนำสิ่งของไปมอบให้กับจังหวัดที่ประสบเหตุอุทกภัย
แสดงความคิดเห็น