พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูลของคณะสงฆ์

0
43

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูลของคณะสงฆ์ ต.ป่าแดง เขต 2 และมอบเงินมูลนิธิพระธาตุช่อแฮ ร่วมทำบุญ ณ ฌาปนสถานบ้านพันเชิง โดยมี น.ส.เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ จ.แพร่ และประชาชนร่วมทำบุญ เมื่อวันที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น