อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

0
70

วันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประ ธานฝ่ายฆราวาส ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวเชียงใหม่, ข่าวลำพูน,ถวายพระราชกุศล, อุปสมบทถวาย,เทศบาลตำบลบ้านกลาง ,วัดร่องส้าว

เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร 100 วันสวรรคต ณ วัดร่องส้าว ม.7 ตำบลบ้านกลาง มีท่านพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง/ เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว เป็นประธานสงฆ์ มีข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบล ร่วมในพิธี มีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งสิ้น 23 รูป/คน