มอบกระเป๋าเวชภัณฑ์ สนับสนุนงาน อส.การแพทย์ฉุกเฉิน

0
46

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา คุณนารี สินประสพ ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำพูน มอบหมายให้คุณพิทักษ์ เชื้อชาติ เป็นผู้แทนฯ มอบกระเป๋าเวชภัณฑ์ ไฟฉุกเฉินขนาดใหญ่และเล็ก เพื่อสนุบงานอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเห็นว่าหลายครั้ง เมื่อเกิดเหตุจะประสบปัญหาคือไม่มีอุปกรณ์-เวชภัณฑ์ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ทางบริษัทกลางคุ้มครองฯ ได้สนับสนุนให้กับทีมกู้ชีพขององค์กรท้องถิ่น และเอกชนทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง อาทิ สไปนอลบอร์ด กรวยยาง กระเป๋าเวชภัณฑ์ กระบองไฟฉุกเฉิน เสื้อติดแถบสะท้องแสง ตามที่แต่ละหน่วยงานขอรับการสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป