ชนะเลิศ บริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ

0
121

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร ภูมิภาค (ที่ 2 จากขวามือ) เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่ห์พร้อมเงินรางวัล  ชนะเลิศ ประเภททีม ในโครงการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพระดับประเทศ ภายใต้โครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่าย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรมฯ กลุ่มเครือข่าย จาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม