พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

ในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.พ. 60 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 23 ก.พ. 60 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป

0
602

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาค ในปี พ.ศ.2561”
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 17 – 19 ก.พ. 60 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 23 ก.พ. 60 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิ สูงขึ้น 2-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 20-23 ก.พ. 60 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 17-19 ก.พ. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมา ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าว ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 23 ก.พ. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังอ่อนลง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 17-19 ก.พ. 60 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 20-23 ก.พ. 60 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 17-19 ก.พ. 60 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซล อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาส่วนในช่วงวันที่ 20-23 ก.พ. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 9-12 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 17-20 ก.พ. 60 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 ก.พ. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 17-20 ก.พ. 60 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศา อุณห  ภูมิสูงสุด 31-34 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 ก.พ. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศา ในช่วงวันที่ 17 – 19 ก.พ. 60 ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20-23 ก.พ. 60 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กทม.และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 17-20 ก.พ. 60 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 ก.พ. 60 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความ เร็ว 10-30 กม. /ชม.

นายธาดา ศรัทธา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย