19-25 นี้ เที่ยวงานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร ม.แม่โจ้

0
118

หลังจากเสร็จสิ้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว มาต่องานนี้กันเลย “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ซึ่งทางมหาลัยแม่โจ้ได้เนรมิต “โดมออร์แกนิค” เป็นพื้นที่”กาดแม่โจ้ 2477″ และเมืองกาแฟครั้งแรก ที่จะให้ผู้คนได้มากิน มาเที่ยวอย่างสุขสบายกัน อย่าพลาด ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สืบสานพระราชปณิธาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ที่มีสินค้าทางการเกษตรสดและปลอดสารพิษ มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวงานนี้ แล้วพบกันวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แม่โจ้ MJU. โดมออร์แกนิค