เริ่มแล้วงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2560

0
1677

อำเภอดอยสะเก็ด จัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 พร้อมนายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ เอกชน และชุมชนทุกภาคส่วนร่วมเปิดงานท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงาน มีการแสดงจากกลุ่มแม่บ้าน อ.ดอยสะเก็ด 140 คน จาก14 ตำบล และชมการประกวดริ้วขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดอาหารพื้นเมือง กาดหมั้วคัวฮอม การประกวดขวัญใจแม่บ้าน การแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงรางวัล การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากชุมชน อ.ดอยสะเก็ด การประกวดพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง ร้านมัจฉากาชาด และการประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบควายดิบ) กิจกรรมแม่อุ้ยสอนหลาน การแข่งขันชกมวยไทย ซึ่งงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 จะจัดตั้งแต่วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

สำหรับไฮไลท์อีกอย่างในงาน คือ การประกวดธิดาดอยสะเก็ด ได้จัดประกวดเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสม ทั้งทางด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความประพฤติที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทูตสายสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวล้านนาให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดอีกด้วย โดยผู้เข้าประกวดจะต้องมีภูมิเลาเนาอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ดเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะเลิศ จะได้รับมงกุฎ สายสะพาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่ – หัวหินและเงินสด 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อม สายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก