มช. ขอบคุณผู้สนับสนุน

0
416

ตามที่ มช.ได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้วด้วยความเรียบร้อย ทาง มช.ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินบริจาค ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ได้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ที่สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท และบริษัท ส.เชียงราย คอนสตรัคชั่น จำกัด สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท