สมาคมอสังหาฯชม. เปิดตัวเป็นทางการ

0
240

“สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นน้องใหม่ตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ของประเทศ หลังธุรกิจอสังหาฯในภาคเหนือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เปิดนโยบาย”นายกสมาคมคนรุ่นใหม่ไฟแรง”มุ่งผลักดันเศรษฐกิจของเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการ สู่มาตรฐานสากล

นายปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 40 ราย ร่วมก่อตั้ง โดยได้จัดงานเปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Convention 1 โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีและมีนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, สมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชลบุรี, ระยอง,สงขลา, ภูเก็ต, พิษณุโลก, พร้อมร่วมสัมนาในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ บนความเปลี่ยนแปลง” โดยนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

ทั้งนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลและมีส่วนในการผลักดันในเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่งโดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทุกภูมิภาค เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวรองรับครอบครัวใหม่, ผู้ที่เข้ามาทำงานในเชียงใหม่ และผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อลงทุน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ จะมาช่วยกันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และจากการสนับสนุนของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและจากทุกภูมิภาค โดยจังหวัดเชียงใหม่เองนั้น ได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เองเป็นทั้งศูนย์กลางการศึกษา เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการค้าภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งมาจากนโยบายภาครัฐในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ผมหวังว่าทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีเปิด “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่”ว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ “ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการค้า” เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนมาตราการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจะสนับสนุนกิจกรรม และทำงานควบคู่ไปกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล

โดยในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมมือกันจัดตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชนที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและจากสมาคมและสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จากทุกภูมิภาค

ผมขอแสดงความยินดีในการเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ในวันนี้ และขอให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป