เชิญชวนสาวงามสมัครประกวด นางงามแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง

0
147

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ และ ชมรมลานนา 39 กําหนดจัดการประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจําปี 2560 ในงานปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประธานจัดงานเชิญชวนสาวงามสมัครเข้าประกวดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่

นายอุดม กาญจนประโชติ เปิดเผยว่า ตนได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการชมรมลานนา 39 ให้เป็นประธานจัดการประกวด นางงามแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบการจัดงาน ที่สืบต่อกันมา อนุรักษ์วัฒนธรรมการขี่รถถีบกางจ้อง ซึ่งเป็นที่นิยมของสาวเชียงใหม่ในอดีตและเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของคนเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนชาวเชียงใหม่ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อร่วมกันประหยัดพลังงานและช่วยลดมลพิษ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แพร่หลายทั่วประเทศ และ ต่างประเทศทั่วโลก

ทางชมรมฯได้รับสมัครสาวงามที่มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชน มีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 25 ปี เป็นคนเมือง พูดคําเมืองได้เป็นอย่างดี มีบุคลิก รูปร่าง หน้าตาดี มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม สามารถขี่รถถีบกางจ้องได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาน มีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของสังคมไทย เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสหรือให้กําเนิดบุตรมาก่อน ขอรับระเบียบการประกวด และยื่นใบสมัครเข้าประกวดล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่สํานักการศึกษาเทศบาลนคร เชียงใหม่ โทร. 053-259169 ในวันและเวลาราชการ ที่ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ สํานักงานชั้น 3 โทร. 053-288386 หรือ สมัคร ในวันรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 13.00 ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ถนนช้างคลาน

ก่อนการประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวด จะขี่รถถีบกางจ้องจากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ผ่านสะพานเหล็ก เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานนวรัฐ สู่ถนนท่าแพ ไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อขึ้นประกวดบนเวที ผู้ครองตําแหน่งแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย เงิน 20,000 บาท และจักรยาน 1 คัน ตําแหน่งรองอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย เงิน15,000บาทและจักรยาน1 คัน ตำแหน่งรองอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพายเงิน10,000 บาทและจักรยาน1 คัน ตําแหน่งรองอันดับ 3 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย เงิน 8,000 บาทและจักรยาน 1 คัน ตําแหน่งรองอันดับ 4 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพายเงิน 6,000 บาทและจักรยาน 1 คัน