ติดตามการดำเนินงานชุมชนเกษตรปลอดการเผา

0
15

นางนงนุช แตงทรัพย์ ผอ.การกลุ่มโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานชุมชนเกษตรปลอดการเผาของเทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุพจน์ ริจ่าม นายกเทศบาลตำบลท่าผาและคณะผู้บริหาร รวมทั้งชุมชน ได้บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ