พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 – 26 มี.ค. 2560

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21-25 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในวันที่ 26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.

0
184

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาค ในปี พ.ศ.2561”
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. 2560

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนลดลง สำหรับในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. ประชาชนที่อาศัยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. ความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยและภาคใต้ และมีคลื่นกระแสลมตะวันตกในระดับบน จากประเทศเมียนมาร์ เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค. ความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ฝนลดลง สำหรับในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาร์ เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21-25 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในวันที่ 26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศา ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค.60 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 24 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค สำหรับในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค.60 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21-24 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศา
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค. 60 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ สำหรับในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. 60 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศา  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 20-21 และ 26 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

กทม. และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 21-24 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

นายธาดา ศรัทธา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย