ประชุม…แก้ไขปัญหาเกษตรกร

0
31


รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งมี กฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่