เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก.

0
55

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก. (เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร) ปี 2560 (ครั้งที่ 3/2560) โดยมีคณะเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ธุรการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่