ภาคเหนือหมอกควัน มาตรฐานทุกจังหวัด 

0
34


กรมควบคุมมลพิษ(คพ.)รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ดังนี้

1. พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่

2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศเพิ่มขึ้นได้

4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชน ในการงดเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป