ชาวบ้านทากู่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร้องศูนย์ดำรงธรรม จัดหาครูสอนนักเรียน

0
322

ชาวชุมชนทากู่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน กรณีโอนย้ายโรงเรียนบ้านทากู่ กลับไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล และจัดหาครูมาสอนนักเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด

วันนี้ ( 21 เมษายน 2560 ) ที่ ศาลากลาง จ.ลำพูน นายอดิศร มีพนัสสัก ผญบ.บ้านทากู่ หมู่ 1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน จำนวน 90 คน ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจาก ผวจ.ลำพูน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมฯ โดยต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ลำพูน ประเมินโรงเรียนใหม่เพื่อให้มีการดำเนินโอนย้ายสิทธิโรงเรียน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล และให้จัดหาครูผู้สอนคนใหม่มาสอนหนังสือนักเรียน โดยมีนายวรการ ปัญณะวิชัย ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ และนายทหาร กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยฯ เป็นผู้รับเรื่อง

ผญบ.บ้านทากู่ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทากู่ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ผู้ปกครองในพื้นที่หมู่ 1 นิยมนำบุตรหลานเด็กเล็กไปศึกษา แต่มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ เนื่องจากครูคนเดิมมีชื่อสอนอยู่ที่โรงเรียนทากู่ แต่ไปช่วยราชการยังสถานศึกษาอื่น ซึ่งชาวบ้านต้องการให้โรงเรียนเข้าสู่การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหาครูคนใหม่มาสอนนักเรียน โดยก่อนหน้านี้ได้เคยยื่นเรื่อง เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินโรงเรียนและหาครูผู้สอนคนใหม่มาแทน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านจึงรวมตัวมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมฯ เพื่อขอให้มีการประเมินความพร้อม การคัดเลือกโอนย้ายโรงเรียนทากู่ใหม่ และจัดหาครูมาประจำการสอนนักเรียนได้ตามเวลา

ทั้งนี้ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ ได้รับเรื่องไว้ และได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ โดยศูนย์ดำรงธรรมฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น ก่อนถึงช่วงเปิดภาคเรียนใหม่