ป๋าเวณีของหมู่เฮา

0
25


เหมือนเช่นทุกๆ ปีในโอกาสปี๋ใหม่เมืองที่หมู่เฮาจาวเหนือร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ผู้น้อยต้องไปรดนํ้าดำหัวท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อเป็นการขอสูมาลาโทษและขอพรอันเป็นสิริมงคล และเมื่อเย็นวันที่ 19 เมษา ผู้ที่เคารพนับถือ “พลเอก เจน คีรีทวีป” อดีตผู้บัญชาการทหารบกมณฑลที่33 และประธานคณะ กต.ตร จังหวัดเชียงใหม่ และประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันรดนํ้าดำหัวตามประเพณีพร้อมกับภริยา ที่ศาลาหอคำ ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ (ป.พัน 7)