หนังสือดีมีคุณค่า..น่าสะสม “ครูบาผาผ่า” …ฉายา “ตุ๊น้อง”

0
53

ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนถึงหนังสือที่ได้รับตั้งแต่วันแรก…แต่ก็มีคิวด่วนมาแทรก ”ม้าเหล็ก” เพิ่งจะได้โอกาสเขียนในวันนี้!!

เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง “เภสัชคุรุครูบาเจ้าผาผ่า” ที่จัดทำขึ้นมาโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สนับสนุนโดยโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้รับหนังสือเล่มนี้จากมือของ

“เสี่ยน้อย-นิพนธ์ สุขสมมโนกุล” รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน..และเป็นประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา!!!
ได้รับหนังสือเล่มนี้แล้ว และเปิดอ่านด้วยความตั้งใจยิ่งเพราะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าควรแก่การสะสมไว้บนหิ้งหนังสือเพราะเป็นประวัติของ “ครูบาผาผ่า ต๋นบุญแห่งแม่สะเรียง” ท่านเป็นเอกมหาบุรุษบนเส้นทางพุทธศาสนาแห่งลุ่มแม่นํ้ายวมและสาละวินตอนใต้

หากท่านเป็นผู้ที่ศึกษาประวัติครูบาต๋นบุญมาจะทราบดีว่า..“ครูบาศรีวิชัย” มีสายสัมพันธ์กับ “ครูบาผาผ่า”ที่แนบแน่นกันอย่างยิ่งที่ทั้งสองครูบาเป็น “ตุ๊พี่-ตุ๊น้อง”

อ่านในหนังสือเล่มนี้แล้วถึงได้ทราบจากบทความตอนหนึ่งที่ว่า จากวาจาของ “ครูบาศรีวิชัย” นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่วงล้านนา ที่ได้กล่าวแก่ศรัทธาญาติโยมชาวแม่สะเรียงจำนวนมากที่นิยมพากันหลั่งไหลไปทำบุญขอศีลขอพรกับท่านที่เชียงใหม่ ทั้งๆที่การคมนาคมในสมัยนั้นแสนทุรกันดาร ต้องเดินเท้าขึ้นเขาลงห้วยนานถึง 7 วัน “ครูบาศรีวิชัย”ได้เห็นความลำบากยากเข็ญของพี่น้องชาวพุทธแม่สะเรียง จึงได้เอ่ยประโยคอมตะนี้ว่า

“…ต่อไปไม่จำเป็นจะต้องมาทำบุญกับอาตมาถึงที่นี่ก็ได้ มีอะไรก็ให้ไปหา “ตุ๊น้อง” ที่วัดดอยล้อมเมืองยวมแทน เพราะท่านมีบุญบารมีแก่กล้าทุกอย่างเหมือนกัน เพียงแต่”ตุ๊น้อง” ไม่ชอบแสดงตนเท่านั้น…”

“วัดดอยล้อม” เป็นชื่อเก่าของ ”วัดผาผ่า” เรียกตามทำเลที่ตั้งของหุบเขาที่รายล้อมวัดในลักษณะรูปวงรี ส่วนคำว่า “ตุ๊น้อง” ในที่นี้จะหมายถึงพระรูปอื่นใดไปไม่ได้นอกเสียจาก “ครูบาผาผ่า” นั่นเอง อันเป็นที่มาของฉายา”ครูบาตุ๊พี่-ตุ๊น้อง” แสดงว่าครูบาศรีวิชัยกับครูบาผาผ่า พระอริยะครูบาทั้งสองท่านนี้ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และรู้วาระจิตของกันและกันผ่านฌานสมาบัติ

หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากมายและไม่มีวางขายโดยทั่วไป…แต่ถ้าอยากได้เป็นเจ้าของสักเล่ม กระซิบบอกให้ลองโทรไปคุยกับ ”เสี่ยน้อย-นิพนธ์” (081-671-0333) เผื่อบุญหล่นทับครับผม!!!

ม้าเหล็ก